הצעת מחיר שכפול דיסקים
ייצור מארזי דיסקים
     CD PLUS >> SD CARD

 

שכפול SDCARD ו MINISD

ניתן למתג לפי צרכי הלקוח